Baixades de patinets!

Per aquesta edició hem preparat una nova modalitat de baixades: Les de patinets!

Aquestes, a diferències de les d’Andròmines no seran competitives i no es cronometraran. Cada participant realitzarà un total de 2 baixades pel Tram1 i el preu d’inscripció serà de 2 €.  El reglament que caldrà complir és el següent:

 • Els participants hauran de ser majors de 14 anys.
 • Els menors de 18 anys hauran d’omplir un paper d’autorització paterna. El podeu trobar en aquesta web.
 • Tots els participants firmaran un paper conforme es fan responsables de qualsevol dany personal i extern que es produeixi durant l’activitat i exemptem a l’organització de qualsevol responsabilitat.
 • Cal obeir en tot moment les indicacions que us facin els membres de l’organització, que aniran degudament identificats.
 • Els patinets han de disposar de:
  • Sistema de direcció.
  • Sistema de frenada.
 • No es permetrà baixar amb patinets que no disposin de sistema de frenada.
 • És obligatori l’ús de casc homologat.
 • Es recomana utilitzar proteccions com: pantalons llargs, guants, genolleres, colzeres, …
 • Els patinets no seran remuntats. Els propis conductors caldrà que tornin a la sortida per a realitzar la següent baixada.